About

I was started to write my blog in 2012.

I want to write the Word of God 

View Full Profile
Why are you focusing on an Internet Ministry?

We think that the presence of the Internet is as significant as the invention of the printing press. Why? The Internet can distribute material globally at a faster pace and much lower cost. The Internet allows authors for the first time in history the ability to give everyone on earth free access to the finest, most trustworthy biblical truths and materials.

With this distribution of God’s truths, we can literally reach everyone on earth and complete the Great Commission in one generation.  Christians around the world can make their life count for eternity as they become equipped for global impact. 

Mission
To spread the true meaning of the Gospel written in 1 Corinthians 15:1-4, executed in Acts 2:38 based on Romans 6:2-4, in all the world, through whatever ways and means, and teach members to obey biblical sound doctrine according to Matthew 28:20.
The Vision
We want to grow the Kingdom of God on a global scale so that we may transform lives and lead people to Jesus Christ. We will do this in a way that exploits modern technology and brings tangible benefits to our partners in terms of winning souls. Our success will be measured by the extent of our global impact.

Recent Posts

YOUR NEW LIFE

Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; old things have passed away; behold, all things have become new. 2 Corinthians 5:17

Sa pagtanggap natin sa Panginoong Hesus sa pamamagitan paniniwala sa Kanya, repentance at baptism, ngayon naman ay patungo na tayo sa buhay na punong-puno ng pagbabago!

NEW LORDSHIP

TRUSTING GOD INSTEAD OF TRUSTING YOURSELF…

Matagal nang ating sarili ang umiiral sa buhay natin-own decisions, own plans, own choices, own way. Pero ngayon na kay Kristo ka na, Siya na ang magmamaneho ng buhay mo. Sa kanya ka na magtitiwala. Ang mga Salita Niya na napapakinggan sa Sunday worship service sa pamamagitan ng pastor o mangangaral, naririnig sa Bible Study at nababasa natin sa Bible ay ang magiging bagong gabay sa iyong buhay. Ang Panginoon na ang iyong susundin mula ngayon.

NEW FRIENDS

YOUR BRETHREN IN THE CHURCH…

Sa iyong regular na pag-attend sa mga Fellowship at Sundy Service ng ating Church ay marami kang makikilala. Maraming Teams, Ministry at gawain sa Panginoon na maaari mong salihan. Sa iyong sa pakikihalubilo, marami kang Kaibigan na tutulong mahubog ang iyong Pananampalataya at tumibay ang Relasyon kay Lord.

servants-of-god


All you need to do is open up yourself and allow these to be part of your new life.


NEW ACTIVITIES

JOINING YOUTH EVENTS / 1FC GROUP AND ATTENDING WORSHIP SERVICES…

It’s a great privilege to serve God! Iba’t-ibang klaseng activities ang meron tayo sa Church na pwede kang mag-participate at mag-enjoy kasama ang ibang Servants ng Panginoon. Pero, ngayon pa lang, ang pag-1FC ay part na ng new activity sa iyong buhay.

Kung tayo ay may panahon panunuod ng movie, pamamasyal, pagpapahinga, pagtatrabaho, dapat din tayo maglaan ng panahon sa pag-aaral ng Word of God, which is considered the best sa lahat ng activities na ginagawa ng isang tao. Dahil lahat ito ay para sa nourishment ng Soul mo.

NEW LOVE

“Love the Lord your God… The second is this: ‘Love your neighbor sa yourself..’ ” Mark 12:30-31

Dati-rati, kung sinu-sino at anu-ano ang minamahal natin-tao man, material, pangarap, ambition, trabaho o business, o mismong sarili lamang natin. Pero ngayon may bagong pag-ibig ka na kay Hesus.

Ang unang greatest commandment ay ang ibigin ang Panginoon. Dahil kapag Siya muna ang minahal natin higit sa kung sino o ano, mas napapadali ang bagay-bagay at buhay-buhay. Sa Kanya naman nagmumula ang lahay, kaya Siya din ang magbibigay ng mga hinahangad natin. Pero dapat, Una lagi ang Diyos.

NEW PURPOSE

Therefore we make it our aim, whether present or absent, to be well pleasing to Him. 2 Corinthians 5:9

The purpose of the LORD is for us to fulfill His will for mankind. When we contribute to this divine purpose, we become pleasing before the LORD. Kung dati, ang purpose lang natin ay maka-graduate, makapag-asawa,magka-anak,o yumaman at mag-travel sa iba’t-ibang lugar. Ngayon ay tungkol na sa plano ng Diyos sa buhay natin. The reason why is Jesus died on the Cross is to gift the world with Salvation through believing in Him just like what you did, just like what happened to you.


Go then, therefore, and accomplish this new purpose to others to experience the same and enjoy the gift of Salvation. We encourage you to finish this Book of Disipleship and begin disipling others.purpose


Continue reading